Wyniki wyszukiwania waluta

ZŁOTA INICJATYWA

Data: 06.11.2014

Argumentów za zwiększeniem rezerw w złocie jest dużo, tak jak w przypadku likwidacji OFE - na tak i na nie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wobec gigantycznej dynamiki drukowania dolara przez FED utrzymywanie przez NBP 36% rezerw w tej walucie i jednocześnie 4% w złocie, jest nieporozumieniem. Mamy poważne obawy, potwierdzone nagraniami z restauracji u Sowy, że prezes NBP bardziej interesuje się długością penisa innego członka rady, niż odpowiednią strukturą rezerw. Wiemy również, iż minister dokonywał politycznych nacisków na drukowanie złotówek. W tej sytuacji nie mamy najmniejszej wątpliwości, że to obywatele powinni zdecydować o tej sprawie za gnuśnych, nieodpowiedzialnych polityków i urzędników, odpowiadając w referendum ogólnopolskim na identyczne pytania, na jakie teraz odpowiadają Szwajcarzy.

Referendum
Problem nie dotyczy tylko polityków i NBP. Problem dotyczy obywateli, bo chodzi o realną wartość naszych pieniędzy. O wartości naszej pracy decyduje polityka monetarna. Wojna walutowa jaka trwa na świecie oraz fatalna struktura rezerw NBP sprawia, że obywatele mogą czuć, iż aparat urzędniczy państwa Polskiego nie chroni odpowiednio ich pracy. Istnieje realna sytuacja, w której okazać się może, że pieniądze, które zarabiamy są warto tyle co papier wrzucany na podpałkę do pieca. Możemy też w referendum zdecydować, aby złotówka miała większe realne pokrycie w złocie zdeponowanym w kraju.

Demokracja Bezpośrednia rozpoczyna zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym na wzór Szwajcarskiego.
Wniosek do marszałka Sejmu zostanie złożony 06.10.2014 - relacja filmowa wkrótce.
Referendum

Pełna treść wniosku referendalnego

Warszawa, 05.11.2014


Demokracja Bezpośrednia
ul. Nowolipki 14/130
01-019 Warszawa


Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Wniosek
o poddanie pod referendum ogólnokrajowe
sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa
„Złota inicjatywa”
Działając na podstawie art. 63. ust. 3. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz art. 65. ust. 2. Regulaminu Sejmu, zgłaszam wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli, z następującymi propozycjami pytań:

1. Czy popierasz, aby złote rezerwy Narodowego Banku Polskiego nie mogły być wystawione na sprzedaż?
2. Czy popierasz, aby złote rezerwy Narodowego Banku Polskiego były przechowywane w Polsce?
3. Czy popierasz by Narodowy Bank Polski przechowywał swoje aktywa w złocie (nie mniej niż 20% rezerw)?

Proponowane odpowiedzi: twierdząca lub przecząca.


Paweł Tanajno
w imieniu członków
Demokracji BezpośredniejArgumentacja

Duża grupa społeczeństwa nie zorientowała się, że część naszego narodowego majątku – złota - jest za granicą, i że już ponad połowa tych rezerw złota została sprzedana. USA (a właściwie Bank Rezerwy Federalnej FED) i UE (a właściwie Europejski Bank Centralny EBC) robią wszystko by pogrzebać ich waluty: Dolara Amerykańskiego i Euro. Coraz bardziej nasz Bank Centralny jest zmuszany do podejmowania dużego ryzyka. A im większe ryzyko, tym ważniejsze odpowiednie zabezpieczenie rezerw złota!

Tylko z niezależnym Bankiem Centralnym i niezależnością waluty, mogą zostać zapewnione samodzielność i dobrobyt Polski. Im większe są rezerwy złota, tym bardziej niezależny jest Narodowy Bank Polski i tym mniej można poddać go presji z zewnątrz. Zatem ta inicjatywa nie tylko wzmacnia niezależność NBP, ale faktycznie całej Polski.

Nawet najlepsi eksperci finansowi na świecie nie wiedzą, jak rozwinie się sytuacja na rynkach finansowych, cen akcji, kursów walutowych itp. Ale doświadczenia pokazują, że im bardziej niepewne czasy w gospodarce, tym ważniejsze są rezerwy złota.

Inicjatywa "Uratuj nasze polskie złoto" wymaga:
- zakazu dalszej sprzedaży złota,
- złoto Narodowego Banku Polskiego ma być przechowywane w Polsce,
- Narodowy Bank Polski ma obowiązek przetrzymywania części swoich rezerw w złocie (co najmniej 20% aktywów).

Wszelkie inicjatywy w tym kierunku zostałyby odrzucone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc, pozostaje już tylko inicjatywa obywatelska.
OPINIE
» http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-zloto-powinno-wrocic-do-kraju-3098770.html
» http://michalwroblewski.blog.pl/2013/10/30/rezerwy-walutowe-nbp-i-sprawa-zlota/
» http://oddajcienaszezloto.pl/polskie-zloto-czas-na-powrot-i-zwiekszenie-rezerw/
» http://natemat.pl/66643,odzyskamy-polskie-zloto-z-londynu-trwa-akcja-oddajcie-nasze-zloto
» http://www.pb.pl/2970681,70017,nbp-nie-planuje-sprowadzenia-polskich-rezerw-zlota-do-kraju