Projekty programowe

Czy jesteś za wprowadzeniem w Polsce kwoty wolnej od podatku w wysokości 7500 zł (obecnie 3092 zł)?

Data: 15.04.2015

Jeśli popierasz referendum w tej sprawie
zarejestruj swój głos lub chęć pomocy w zbieraniu podpisów
na stronie
» http://db.org.pl/kwota-wolna-od-podatku/


Działając na podstawie prawa do petycji składam do Sejmu RP wniosek o rozpisanie referendum ogólnokrajowego w sprawie wysokości kwoty wolnej od podatku, które zawierałoby jedno pytanie:
„Czy popierasz podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 7500 zł rocznie?”
[TAK/NIE]


Wysokość kwoty wolnej od podatku w Polsce jest prawie dwukrotnie niższa niż kwota, którą uznaje się za konieczną do przeżycia, a ponadto jest jedną z najniższych w Europie - wynosi ona 3090 zł w skali roku. Co za to przeciętny obywatel może kupić? Opłacić rachunki w jednym miesiącu! A przecież po przeliczeniu kwota wolna od podatku we Włoszech, Grecji, Niemczech czy Danii plasuje się na wysokości 20-30 tysięcy złotych. W Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy na Cyprze przekracza 40-50 tysięcy złotych. Nie doprowadziło to nigdy do tragedii gospodarczej, wprost przeciwnie, są to kraje ekonomicznie bardziej rozwinięte. Oznacza to, że obywatele tych krajów wiedzą lepiej jak wydatkować swoje pieniądze niż politycy.

Referendum

Przestrzegając zasad, które przyjmuje Demokracja Bezpośrednia uważam, że każde pytanie referendalne odnoszące się do kwestii budżetowych musi być obarczone już na wstępie kalkulacją zysków oraz strat. Dlatego prezentuję poniżej proste uzasadnienie proponowanych tez:

Uzasadnienie: Według wyliczeń Dziennika Gazeta Prawna przy podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 7500 zł budżet straciłby wpływ z tytułu podatku dochodowego na ok. 16,1 mld zł. Taka prosta kalkulacja jest jednak obarczona prostym błędem logicznym: przecież obywatele nie trzymają tych pieniędzy w kieszeni czy pod łóżkiem. Wprost przeciwnie – na kwocie wolnej od podatku korzystają przede wszystkim zarabiający mniej, czyli głównie Ci obywatele, którzy napędzają konsumpcję, a nie masowo oszczędzają lokując środki w inwestycje. A skoro Ci obywatele konsumują – kupują jedzenie, korzystają z usług fryzjerów, mechaników, szewców itd. – to te pieniądze tak czy owak powrócą do budżetu w formie VAT-u (i/lub) akcyzy – podatków dużo efektywniejszych a w przypadku VAT – podatku dodatkowo mniej brutalnego niż podatek dochodowy. Jeśli natomiast pewnego roku budżet nie mógłby się łatwo „dopiąć” – skorzystać można zawsze z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Czy nie zastanawiało Cię dlaczego gdy brakuje na premie dla urzędników rząd razem z Sejmem bez problemu korzystają ze środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej pod szczytnym hasłem – „musimy dołożyć do emerytur”, a gdy faktycznie, namacalnie, trzeba pomóc obywatelom - nie? Dodatkowe argumenty za kwotą wolną od podatku są proste - przede wszystkim chodzi o to by widełki podatku progresywnego nie prowadziły do duszenia drobnej działalności nadmiarem danin publicznych. Z wysoką kwotą wolną od podatku łatwiej jest przetrwać uboższym - co z tego,że mogą dziś zachować 3090 zł w kieszeni skoro państwo ściąga od nich dużo więcej innymi kanałami fiskalnymi? Powyższe rozwiązanie pozwala też zachować większą transparentność finansów publicznych.

Referendum

Istnieją także argumenty przeciw - przede wszystkim w debacie powtarza się argument, iż po podwyższeniu kwoty wolnej od podatku budżet nie będzie się w stanie "dopiąć" i wiele socjalnych zabezpieczeń (w moim przekonaniu – wątpliwej jakości) wygaśnie – obaliłem ten argument powyżej. Inny, liberalny argument odnosi się do istnienia tej instytucji - liberałowie proponują by w jej miejsce wprowadzić po prostu podatek liniowy co jeszcze bardziej ukróci biurokracje i formalizmy. Przeciwnicy zwiększenia kwoty podnoszą także, że i tak Polska jest wśród państw, które mają najniższą efektywną stawkę podatkową - czyli PIT, po odliczeniu kwoty wolnej i zastosowaniu stawek z ustawy o PIT. Według nich jesteśmy na 6. miejscu w Europie, wśród krajów o najniższej stawce.

Referendum

Jedno jest pewne – w sprawie kwoty wolnej od podatku powinna odbyć się rzetelna debata, a o zdanie powinni być zapytani przede wszystkim Ci, którzy podatki płacą czyli Obywatele. W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.

Łączę wyrazy szacunku,
Paweł Tanajno
Kandydat na Prezydenta RP
z ramienia Demokracji Bezpośredniej

Jeśli popierasz referendum w tej sprawie
zarejestruj swój głos lub chęć pomocy w zbieraniu podpisów
na stronie
» http://db.org.pl/kwota-wolna-od-podatku/

ZAPRASZAMY SYMPATYKÓW DO WSPÓŁPRACY W RAMACH NOWEGO ZESPOŁU ZADANIOWEGO DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ.

Data: 25.11.2014

Demokracja Bezpośrednia po stronie prawa dla obywateli, a nie prawa dla urzędników.

ZAPRASZAMY SYMPATYKÓW DO WSPÓŁPRACY W RAMACH NOWEGO ZESPOŁU ZADANIOWEGO DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ.
Referendum
W ślad za protestem przedsiębiorców przed Sejmem, który popieraliśmy, Demokracja Bezpośrednia będzie tworzyć specjalny zespół zadaniowy do spraw działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Nie chodzi oczywiście o tworzenie programu gospodarczego w stylu klasycznych partyjnych wydmuszek próbujących ideologicznie regulować kwestie gospodarki. Skupimy się na tym, co najważniejsze dla zwykłego obywatela - na przepisach, które sprawiają, że czujemy iż nie jest to nasze państwo, ale urzędników, państwo grabieży podatkowych dokonywanych na pograniczu prawa.

Tak jak DB walczyła o godność obywateli będzie również walczyła o godność przedsiębiorców jako grupy pracowniczej i o to, aby postępowania podatkowe były prowadzone z uwzględnieniem interesu społecznego, a nie tylko celu fiskalnego.
I nagle.............tuż po proteście..........ministerstwo robi ruch. Tworzy ustawianą Radę Konsultacyjną Prawa Podatkowego
» http://db.org.pl/aktualnosci/rady-konsultacyjnej-prawa-podatkowego-ustawka-ale-protesty-zostal-zauwazony/140/

ZŁOTA INICJATYWA

Data: 06.11.2014

Argumentów za zwiększeniem rezerw w złocie jest dużo, tak jak w przypadku likwidacji OFE - na tak i na nie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wobec gigantycznej dynamiki drukowania dolara przez FED utrzymywanie przez NBP 36% rezerw w tej walucie i jednocześnie 4% w złocie, jest nieporozumieniem. Mamy poważne obawy, potwierdzone nagraniami z restauracji u Sowy, że prezes NBP bardziej interesuje się długością penisa innego członka rady, niż odpowiednią strukturą rezerw. Wiemy również, iż minister dokonywał politycznych nacisków na drukowanie złotówek. W tej sytuacji nie mamy najmniejszej wątpliwości, że to obywatele powinni zdecydować o tej sprawie za gnuśnych, nieodpowiedzialnych polityków i urzędników, odpowiadając w referendum ogólnopolskim na identyczne pytania, na jakie teraz odpowiadają Szwajcarzy.

Referendum
Problem nie dotyczy tylko polityków i NBP. Problem dotyczy obywateli, bo chodzi o realną wartość naszych pieniędzy. O wartości naszej pracy decyduje polityka monetarna. Wojna walutowa jaka trwa na świecie oraz fatalna struktura rezerw NBP sprawia, że obywatele mogą czuć, iż aparat urzędniczy państwa Polskiego nie chroni odpowiednio ich pracy. Istnieje realna sytuacja, w której okazać się może, że pieniądze, które zarabiamy są warto tyle co papier wrzucany na podpałkę do pieca. Możemy też w referendum zdecydować, aby złotówka miała większe realne pokrycie w złocie zdeponowanym w kraju.

Demokracja Bezpośrednia rozpoczyna zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym na wzór Szwajcarskiego.
Wniosek do marszałka Sejmu zostanie złożony 06.10.2014 - relacja filmowa wkrótce.
Referendum

Pełna treść wniosku referendalnego

Warszawa, 05.11.2014


Demokracja Bezpośrednia
ul. Nowolipki 14/130
01-019 Warszawa


Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Wniosek
o poddanie pod referendum ogólnokrajowe
sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa
„Złota inicjatywa”
Działając na podstawie art. 63. ust. 3. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz art. 65. ust. 2. Regulaminu Sejmu, zgłaszam wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli, z następującymi propozycjami pytań:

1. Czy popierasz, aby złote rezerwy Narodowego Banku Polskiego nie mogły być wystawione na sprzedaż?
2. Czy popierasz, aby złote rezerwy Narodowego Banku Polskiego były przechowywane w Polsce?
3. Czy popierasz by Narodowy Bank Polski przechowywał swoje aktywa w złocie (nie mniej niż 20% rezerw)?

Proponowane odpowiedzi: twierdząca lub przecząca.


Paweł Tanajno
w imieniu członków
Demokracji BezpośredniejArgumentacja

Duża grupa społeczeństwa nie zorientowała się, że część naszego narodowego majątku – złota - jest za granicą, i że już ponad połowa tych rezerw złota została sprzedana. USA (a właściwie Bank Rezerwy Federalnej FED) i UE (a właściwie Europejski Bank Centralny EBC) robią wszystko by pogrzebać ich waluty: Dolara Amerykańskiego i Euro. Coraz bardziej nasz Bank Centralny jest zmuszany do podejmowania dużego ryzyka. A im większe ryzyko, tym ważniejsze odpowiednie zabezpieczenie rezerw złota!

Tylko z niezależnym Bankiem Centralnym i niezależnością waluty, mogą zostać zapewnione samodzielność i dobrobyt Polski. Im większe są rezerwy złota, tym bardziej niezależny jest Narodowy Bank Polski i tym mniej można poddać go presji z zewnątrz. Zatem ta inicjatywa nie tylko wzmacnia niezależność NBP, ale faktycznie całej Polski.

Nawet najlepsi eksperci finansowi na świecie nie wiedzą, jak rozwinie się sytuacja na rynkach finansowych, cen akcji, kursów walutowych itp. Ale doświadczenia pokazują, że im bardziej niepewne czasy w gospodarce, tym ważniejsze są rezerwy złota.

Inicjatywa "Uratuj nasze polskie złoto" wymaga:
- zakazu dalszej sprzedaży złota,
- złoto Narodowego Banku Polskiego ma być przechowywane w Polsce,
- Narodowy Bank Polski ma obowiązek przetrzymywania części swoich rezerw w złocie (co najmniej 20% aktywów).

Wszelkie inicjatywy w tym kierunku zostałyby odrzucone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc, pozostaje już tylko inicjatywa obywatelska.
OPINIE
» http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-zloto-powinno-wrocic-do-kraju-3098770.html
» http://michalwroblewski.blog.pl/2013/10/30/rezerwy-walutowe-nbp-i-sprawa-zlota/
» http://oddajcienaszezloto.pl/polskie-zloto-czas-na-powrot-i-zwiekszenie-rezerw/
» http://natemat.pl/66643,odzyskamy-polskie-zloto-z-londynu-trwa-akcja-oddajcie-nasze-zloto
» http://www.pb.pl/2970681,70017,nbp-nie-planuje-sprowadzenia-polskich-rezerw-zlota-do-kraju