Zniesienie immunitetów

Immunitet to prawne narzędzie, które w swoim pierwotnym zamierzeniu miało być gwarancją sędziowskiej niezależności. Później, przywilejem tym objęto także dyplomatów, posłów oraz prokuratorów. Immunitet miał za zadanie ograniczać naciski na urzędników oraz posłów, gwarantować im nietykalność oraz niezawisłość. W Polsce jednak oburzenie społeczeństwa budzą kolejne, demoralizujące spektakle chowania się za immunitetem, celem unikania odpowiedzialności. Niedawna afera narkotykowa jednego z senatorów czy liczne przypadki unikania odpowiedzialności za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, to tylko szerzej znane przykłady tego procederu. Immunitet miał być gwarantem sprawiedliwych rządów, niezależnych od grup nacisku, a tymczasem stał się parasolem ochronnym wobec społeczeństwa. Politycy i tak są manipulowani i korumpowani przez wielkie koncerny oraz wpływowe instytucje, a immunitet jedynie osłania ich przed prawem, które obejmuje każdego obywatela. Sędziowie i prokuratorzy uciekają od odpowiedzialności sądzeni przez specjalne kolegia. W nowoczesnej demokracji wykonywanie obowiązków posła, sędziego czy prokuratora, nie wiąże się ze strachem, a immunitet i tak nie chroni przed zarzutami sprzedajności, czego dowodzą postępowania komisji sejmowych.

Dlatego partia Demokracja Bezpośrednia zniesie immunitet formalny posłów oraz senatorów. W przypadku dokonania przestępstwa lub wykroczenia posłowie będą mogli być zatrzymani i osądzeni jak wszyscy obywatele. Parlamentarzyści zachowają natomiast ochronę za tezy wygłaszane z trybuny sejmowej oraz za skutki działalności płynącej z tytułu pełnienia przez nich mandatu. Podobnie immunitet sędziów oraz prokuratorów zostanie ograniczony jedynie do konsekwencji wypełniania przez nich zawodu. Sędziowie i prokuratorzy odpowiadać będą przed sądami powszechnymi za każde przestępstwo nie dotyczące wykonywania profesji.

Zniesienie parasola ochronnego zmniejszy bezczelność polityków wobec wymiaru sprawiedliwości. Wniesie także element społecznej kontroli polityków, sędziów i prokuratorów. Jest to także niezbędny krok w stronę zrównania obywateli wobec prawa.

Kajetan Stanisław Somerhalder 2014-05-21 13:52:28
Wy chyba nie rozumiecie dlaczego immunitety w ogóle są. Załóżmy, że jest ważne głosowanie, dajmy na to w sprawie podniesienia wieku emerytalnego czy cokolwiek. Duża część posłów opozycji może zostać zatrzymana, a nawet może być na odwrót. Jeśli opozycja będzie miała swoich ludzi (po prostu ich popierających) w służbach państwowych (policja), może przeprowadzić ustawę zatrzymując tych posłów, których się da, w drodze do Sejmu. Ogólnie zapobiega to różnym patologiom, ale też rodzi inne. Taki lajf.
Patryk Nosalik 2014-06-10 17:03:47
Sam fakt powyższego scenarisza jest patologią. Immunitet ma chronić wolność wypowiedzi posła; nie jest po to by kryć się przed wymiarem sprawiedliwosći karnej czy cywilnej. Policja nie może działać na zlecenie lub pod wpływem jakiejś partii, jeśli tak, to potrzebne są właściwe sankcje wobec takiego skrajnego nadużycia; a nie misinterpretacja do czego służy immunitet.
Marian Waszkielewicz 2014-06-29 19:22:33
W warunkach demokracji bezpośredniej takie zjawiska nie mogą wystąpić.
Juliusz Jerzy 2014-02-23 18:15:02
Immunitet tylko w zakresie wykonywania poselskich obowiązków_ nie dotyczy łamania przepisów prawa drogowego, cywilnego,karnego i podatkowo-celnego, Dla rozpoznania przez służby należy posługiwac się czytelnym identyfikatorem (jak Policja).
Adam Kramarczyk 2013-05-24 09:31:18
Immunitet powinien być przyznawany lecz tylko dla ochrony urzędników czy nawet wszystkich obywateli polskich poza granicami kraju, natomiast wewnątrz polityk, sędzia, powinien być wzorem obywatela, a naruszenia przez niego prawa powinno skutkować zwielokrotnieniem kar przewidzianych w kodeksach i ustawach dla pozostałych obywateli.
Albert Juszczyk 2012-12-01 08:14:36
już w zamierzchłych czasach poselstwo było nietykalne..ano dla tego iż waga poselstwa jest niezwykła...ale przestępstwa, naruszenia kk i inne niegodne czyny nalezy karać a przede wszystkim odbierać mandaty.
Waldemar Jakowlew 2012-10-28 14:07:46
Kontrola nad immunitetem sędziów i prokuratorów jest jak najbardziej konieczna, ale wymaga rozwagi.