Wolność informacji

Ważnym aspektem wolności informacji jest kwestia transparentności funkcjonowania państwa. W ostatnim czasie byliśmy świadkami dwóch spektakularnych przypadków zatajania informacji publicznej. Najpierw negocjacje prowadzone nad umową ACTA ukrywane były przed społeczeństwem, a następnie do opinii publicznej dotarła raz jeszcze informacja na temat tajnych więzień CIA w Polsce. Sprawa ta nie została nadal ostatecznie wyjaśniona. Im większa niewiedza obywateli, im szersze są klauzule tajności, tym bardziej sprzyja to władzy. By otrzymać dowolną informację w urzędzie na temat działania organów publicznych, najczęściej interesant musi odczekać dobre kilka godzin, zanim akta do niego trafią. Dlatego Partia Demokracja Bezpośrednia:

  1. Wprowadzi instytucję wysłuchania publicznego do polskiego porządku prawnego. Wysłuchanie publiczne oznacza możliwość zajęcia stanowiska przez wszelkie podmioty zainteresowane w odniesieniu do przedstawianych przez władzę propozycji prawnych. Głównymi uczestnikami wysłuchania publicznego będą organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele samorządów. Wysłuchanie odbywać się będzie z zachowaniem jedności miejsca i czasu – oznacza to, że wszelkie zainteresowane podmioty zabierać będą głos w tym samym dniu oraz miejscu.

  2. Zdając sobie sprawę, że na polu zwiększenia jawności i transparentności działania państwa, ważny jest nacisk na rozwój informatyzacji administracji publicznej, wdroży nowe systemy, a także kontynuować będzie realizację idei e-government na terenie Polski (patrz Informatyzacja administracji publicznej).

  3. Wprowadzi obowiązkowe ankiety, prowadzone przez miejscowe urzędy oraz niezależne organy zewnętrzne. Tematem ankiet będzie okresowa ocena działalności urzędników oraz stopnia trudności dostępu do informacji. Tego typu badania powinny być prowadzone na terenie całej Polski.

  4. Ograniczy wszelką tajemnicę państwową do minimum, które wyznaczy bezpieczeństwo obywateli. Ponadto każdy obywatel będzie miał stały wgląd do projektów ustaw oraz finansów państwa, poprzez specjalną, utworzoną w tym celu platformę elektroniczną. Obywatel musi móc łatwo znaleźć informację o każdym projekcie aktu normatywnego oraz każdej pożyczce zaciągniętej w jego imieniu przez państwo, województwo lub gminę.

Jawność i transparentność to podstawa działania demokratycznego państwa. To bardzo istotne dla bezpieczeństwa i stabilności Polski by uczynić Naród realną opozycją wobec rządu i dać mu instrumenty blokowania niekorzystnych dla kraju decyzji. To jeden z najważniejszych postulatów Demokracji Bezpośredniej.

Istotnym aspektem wolności informacji jest także wolność Internetu. Proces przeistaczania się naszego społeczeństwa od grup postindustrialnych do społeczeństwa informacji, jest procesem nieuniknionym. W dzisiejszym świecie informacja ma często większą wartość niż sztaby złota czy pokłady ropy. Każda książka czy piosenka jest zapisem pewnej informacji. Zapis ten może przybrać formę elektroniczną - kiedy piosenka znajduje się np. w Internecie. Internet powstał jako przestrzeń niezwykle szybkiej i dynamicznej wymiany informacji. Niewątpliwie pchnął świat do przodu, niczym maszyna parowa dwa wieki temu. Niejedna rewolucja polityczna rozpoczęła się za sprawą Internetu. Ten błyskotliwy wynalazek nie może jednak w pełni wykorzystywać swych możliwości, podległy regułom epoki maszyny parowej. Aby informacja mogła podlegać odpowiednio szybkiej wymianie, regulacje prawne dotyczące sfery Internetu muszą stać się bardziej liberalne.

Partia Demokracja Bezpośrednia wprowadzi zmianę w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Majątkowe prawa autorskie do utworów legalnie opublikowanych w formie elektronicznej w Internecie, wygasać będą po 10 latach. To rozwiązanie znacząco pobudzi rozwój nie tylko nauki ale nawet przemysłu rozrywkowego - da szansę na wybicie się mniejszym, mniej zamożnym autorom. Dobry utwór obroni się sam.

Ponadto Bezpośredni Demokraci powołają Instytut Demokracji Bezpośredniej, którego jedna z komórek wyspecjalizowana będzie w monitorowaniu projektów aktów prawnych celem ochrony wolności Internetu. Nie można dopuścić by sytuacja podobna do afery ACTA powtórzyła się kiedykolwiek. Członkowie partii nie godzą się na to, by prywatne firmy miały możliwość otrzymywania informacji o internautach od operatorów sieci. Nie będzie także dopuszczalne by przedstawiciele prywatnych kancelarii prawnych, z upoważnienia wydawców lecz bez zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa, organizowali prowokacje przeciwko internautom.

Grazyna Jestem 2014-07-12 04:58:55
Majątkowe prawa autorskie to rzucenie się internautów na dzieło autora w internecie tzw sumy kupna, po zaspokojeni jej, staje się darmowe , każdy ma wolny dostęp do dzieła . 10 lat to uwstecznienie , hamowanie rozwoju . Myśleć !
Juliusz Jerzy 2014-02-23 18:27:04
"....Wprowadzi obowiązkowe ankiety, prowadzone przez miejscowe urzędy oraz niezależne organy zewnętrzne. Tematem ankiet będzie okresowa ocena działalności urzędników oraz stopnia trudności dostępu do informacji. Tego typu badania powinny być prowadzone na terenie całej Polski...." - kolejni urzędnicy?