Turkusowa Rewolucja

Partia Demokracja Bezpośrednia ustanowiła turkus barwą organizacyjną dla oznaczenia dziejącej się właśnie rewolucji społecznej. Turkusowa Rewolucja to nic innego jak droga polskiego społeczeństwa do ustroju demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia jest ustrojem dotąd w Polsce nieosiągniętym w stopniu oczekiwanym społecznie. Dziś wprowadzenie demokracji bezpośredniej w odpowiednio zintegrowanym społeczeństwie jest możliwe, lecz nie chcą do tego dopuścić wpływowe grupy interesu sterujące elitami władzy.

W rozdziale niniejszym, partia Demokracja Bezpośrednia zostanie przedstawiona jako spójny i perspektywiczny projekt polityczny. To co chcemy zmienić w Polsce zostało omówione w poprzednich rozdziałach. W tym rozdziale natomiast omówione zostanie jak zamierzamy sprawić, by nasze propozycje dla Polski stały się faktem.

Działamy na rzecz społecznych i politycznych przemian, które wprowadzą w Polsce ustrój demokracji bezpośredniej rozumianej jako system polityczny, w którym decyzje państwowe podejmuje się przez głosowania wszystkich obywateli. Ustrój ciągłej debaty publicznej na najważniejsze problemy artykułowane przez różne grupy społeczne przy jednoczesnym poszukiwaniu kompromisów pomiędzy nimi.

Aby osiągnąć ten cel ustalamy trzy zasady jako matrycę dla przyszłych jej władz i członków aby nie dopuścić do rozmycia tego, co określamy jako niepodlegające zmianom:

  1. Demokracja Bezpośrednia nie będzie ubiegała się o władzę wykonawczą, lecz o dokonanie zmian ustrojowych, które pozwolą obywatelom mieć decydujący głos w ich państwie. W związku z tym nasza partia nie podejmie się roli partii rządzącej ani wchodzącej w skład koalicji a nasi posłowie będą wnosili i wspierali wszelkie uregulowania i decyzje przybliżające Polskę do miana kraju demokracji bezpośredniej. Hasłem odzwierciedlającym to postanowienie jest: Teraz wy!

  2. Demokracja Bezpośrednia jest partią neutralną światopoglądowo. W związku z tym żadne gremium lub członek nie będą w imieniu partii, w żadnej formie, zajmowali się zagadnieniami wymagającymi określenia stanowiska w kwestiach światopoglądowych. Na wszelkie próby wpływu na członków partii podczas wypowiadania się w imieniu partii aby takie poglądy jednak wyrazili - nie będą ulegali i zastrzegali się iż wyrażają tylko "prywatne zdanie".

  3. Jawność i transparentność to podstawa działania naszej partii. W związku z tym żadne gremium lub członek nie będą prowadzili działań w imieniu partii, których przebieg i wyniki będą skrywane przed innymi członkami i gremiami lub dostęp do nich będzie utrudniany. Jawność ta będzie rozciągała się również na ogół społeczeństwa, za wyjątkiem przewidzianych prawem przypadków jej wyłączenia.

Filip Rembiałkowski 2014-06-25 14:12:47
Czy jesteście w 1000% pewni punktu 1: "Demokracja Bezpośrednia (...) nie podejmie się roli partii rządzącej ani wchodzącej w skład koalicji".

Może to zostać odebrane jako unikanie odpowiedzialności politycznej. Moim zdaniem aby zmienić ordynację wyborczą trzeba zbudować koalicję w Sejmie. Jak inaczej wg Was jest to możliwe? Większość w Sejmie która nie wyłania rządu?
Łukasż Paweł Mrówka 2014-05-01 11:50:26
Podoba mi się !!!!! wchodzę w to :D
Adam Zubrzycki 2014-01-25 23:47:58
Program powinien zakładać utworzenie nowych struktur zarządzania i jego finansowania ale również określać cele dla zarządcy aby "państwo" nie było aparatem ucisku a służyło obywatelowi. Nowe cele można osiągnąć tylko nowymi narzędziami, którymi mogą być przy pracy od podstaw: zrobienie bilansu finansowego państwa, zlikwidowanie długu i wyjść na prostą dzięki e-konstytucji na miarę 3-cio Majowej. Państwo jako struktura ma być gospodarzem a nie żandarmem kraju !!! - "Niezmienne czekanie, aż taki fakt się stanie. I dlatego duża moja nadzieja w Demokracji Bezpośredniej.
Piotr Mądry 2012-10-16 11:09:42
Po ostatnich uzgodnieniach III wersji - Dział ten już gotowy.
Rudolf Paciok 2012-10-03 05:00:10
Cos na wzor szwajcarski - czy tak?
Piotr Mądry 2012-10-04 00:06:25
Tak. Rudolfie - wiele. Ale po swojemu.
Piotr Mądry 2012-09-30 21:39:36
No więc wczoraj dołączyłem. I zabieram się do roboty!
Już wiemy, że ten dział programu trzeba zmienić.
Ponieważ na Walnym Zgromadzeniu kandydat na Przewodniczacego - Adam Kotucha wybrany potem przez Zgromadzenie Przewodniczacym DB zgodził się, że należy zaniechać jakichkolwiek mistycznych konotacji turkusowego koloru postuluję zmianę treści działu "TURKUSOWA REWOLUCJA" (strona 81 Programu Partii Demokracja Bezpośrednia).

Jednocześnie, w związku z arykułowaną (i jak mi się wydaje faktyczną) potrzebą zachowania głównego rdzenia i wyjątkowości założeń programowych DB przedmiotowy dział powinien posiadać podtytuł: "Niezmienne pryncypia".

Jest więc okazja zawrzeć je podczas przeredagowywania tego działu. W ten sposób gremia założycielskie DB określą specyficzne standardy identyfikujące naszą partię. Swoistą matrycę do porównań dla przyszłych jej władz i członków aby nie dopuscić tym samym do rozmycia zasad, które określamy jako NIE DO ZMIANY gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie to już ta partia, która z potrzeby czasu z przyczyn nie cierpiacych zwłoki powstała.
Uzasadnienie:

Nawet najbardzeiej demokratyczne decyzje partii mogą w przyszłości stopniowo zmieniać Statut i Program iż w końcu zamienią Turkusową Rewolucję w Szarobury Marazm. Ta obawa nie wynika z defetystycznego czarnowidztwa ale z obserwacji powszechnej konwergencji innych partii. Przecież nie chcemy aby to stało się również i naszym udziałem.

Rozpoczynam więc dyskusję nad sformułowaniami-kamieniami węgielnymi, które umieścimy we wspomnianym dziale.
Niech turkus nie zblednie!
Piotr Mądry 2012-09-17 22:40:40
Tylko jak to zrobić aby nie podzielić losu wszystkich dotychczasowych, zawsze na początku pięknych, idei?
Jacek Latawiec 2012-09-27 20:42:04
Dołączyć by samemu tego dopilnować a nie z zewnątrz jedynie oczekiwać, że ktoś coś za nas załatwi.
Piotr Mądry 2012-10-04 00:05:33
Czyli zrelacjonowałeś moje postępowanie. Dziękuję!
Małgorzata Kalinowska 2012-10-16 21:20:55
Ta idea jest nie tylko piękna, ale przede wszystkim jest zrodzona ze szlachetnych pobudek, w szlachetnych umysłach. Musi się udać.