Słowo wstępne

Drogi Czytelniku! Publikacja którą trzymasz w ręku, jest intelektualnym fundamentem Turkusowej Rewolucji w Polsce czyli społecznych i politycznych przemian, które wprowadzą w Polsce ustrój demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia jest to idea systemu politycznego, w którym decyzje państwowe podejmuje się przez głosowania wszystkich obywateli. Jest to zarazem ustrój ciągłej debaty publicznej na najważniejsze problemy współczesnego świata oraz ustrój nieustannego poszukiwania kompromisów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Jesteśmy ludźmi, którzy zjednoczyli się wokół idei demokracji bezpośredniej jako odpowiedzi na powszechny kryzys władzy. Razem stworzyliśmy partię o nazwie Demokracja Bezpośrednia, która stanowi "polityczne ramię" wielkiego, oddolnego, społecznego ruchu. Ruchu, który dawno wykroczył poza granice państw. Idea stałej, obywatelskiej kontroli nad poczynaniami rządów w drodze obywatelskiego referendum stała się bowiem ideą międzynarodową.

Członkowie Demokracji Bezpośredniej przestrzegają zasady neutralności światopoglądowej partii. Oznacza to, że w niniejszym dokumencie programowym nie jest zawarte stanowisko partii w sprawie finansowania zabiegów in vitro, pozycji związków wyznaniowych w państwie, dopuszczalności aborcji, obrazy uczuć religijnych oraz innych kwestii światopoglądowych.

Idea demokracji bezpośredniej jednoczy wszystkie strony sceny politycznej.

Nie określamy się jako lewicowcy czy prawicowcy – są wśród nas zwolennicy liberalnego wolnego rynku jak i zasad społecznego współżycia – pozostawiamy to do osobistego uznania. Najważniejsze jest bowiem dla nas to by to Naród suwerennie i bezpośrednio decydował o sobie samym. Pragniemy by decyzje podejmował w powszechnych referendach, za pomocą Internetu oraz poprzez inne nowoczesne formy demokracji, nie zaś poprzez zbędnych pośredników. Nie zgadzamy się na to by władza nadal pozostawała w rękach polityków, którzy wielokrotnie zawiedli swoich wyborców, wykazują się niekompetencją, brakiem wiedzy oraz społecznego zaufania – proponujemy w ich miejsce mądrość zbiorową. W czasach gdy rząd przeciwstawia się swoim obywatelom – np. poprzez zawieranie umów takich jak ACTA – a opozycja zachowuje się w zupełnie nieskuteczny sposób, to na nas, obywatelach, ciąży obowiązek zadbania o własny los. Minął czas tradycyjnych partii politycznych, które za wszelką cenę dążyły do absolutnej władzy. Demokracja Bezpośrednia jest partią techniczną, której celem są zmiany ustrojowe w Polsce. Zabranie możliwości decydowania politykom i przekazanie jej faktycznemu suwerenowi – Narodowi Polskiemu. Pragniemy by obywatele mogli decydować o wszystkich sferach życia publicznego, nie tylko raz na cztery lata w wyborach, lecz również w czasie trwania kadencji parlamentu.

  • Wprowadzimy w Polsce prawdziwe referendum, wzorowane na rozwiązaniach szwajcarskich.
  • Wprowadzimy możliwość odwołania polityka z funkcji w trakcie kadencji.
  • Wprowadzimy możliwość weta, wobec ustaw oraz umów międzynarodowych wymierzonych w obywateli.
  • Wprowadzimy możliwość oddawania głosu przez Internet.
  • Wprowadzimy kontrolę obywateli nad sądownictwem oraz prokuraturą. Wprowadzimy w końcu nadzór obywateli nad premierem oraz Radą Ministrów.

To tylko część naszych najważniejszych postulatów.

Program, który trzymasz w ręku to nasz dorobek intelektualny, pakiet propozycji na uzdrowienie polskiej demokracji. Turkusowa Rewolucja obejmuje również szczegółowy plan wprowadzenia demokracji bezpośredniej w kraju. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej działalności programowej.

Życzymy miłej lektury,
członkowie partii Demokracja Bezpośrednia.