Rozdział 5:
Silny samorząd

Silny samorząd to podstawa silnej demokracji. Zalety istnienia samorządu terytorialnego to m.in. większa efektywność, skupienie się na sprawach o charakterze lokalnym i regionalnym, większy udział obywateli w sprawowaniu władzy i szerszy do niej dostęp. W Polsce samorząd nie spełnia jednak tych funkcji. Stał się polityczną "poczekalnią" dla członków partii rządzących. Samorządowcy chętniej słuchają odgórnych poleceń przywódców ich partii niż głosu lokalnych społeczności.

Pomysł partii Demokracja Bezpośrednia na reformę samorządu opiera się na idei społeczności lokalnej, która funkcjonowałaby na zasadzie stowarzyszenia o wspólnym dla wszystkich celu. Mieszkańcy, niczym członkowie na walnym zgromadzeniu, posiadaliby wiążący głos dla kierunków rozwoju ich gmin oraz województw. Referendalnie zatwierdzaliby strategiczne plany, decydowaliby o części lokalnych budżetów, a w przypadku społecznych konfliktów, poszukiwaliby kompromisów za pośrednictwem Centrów Dialogu Społecznego.

Partia Demokracja Bezpośrednia wzmocni referendum lokalne wprowadzając nowe formy uczestnictwa w sprawach lokalnych. Wprowadzi zgromadzenie mieszkańców, jako prawotwórczy organ w małych miejscowościach, z głosem wiążącym dla władz gminy. Odpolityczni samorząd poprzez stworzenie nowych kryteriów wyboru przedstawicieli. Stworzy jasny podział kompetencji poprzez likwidację powiatów i rozdzielenie ich zadań oraz budżetów pomiędzy gminy i województwa. Uczyni Senat izbą samorządową, w której zasiadać będą przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, związków oraz uczelni. Stworzy Centra Dialogu Społecznego przy urzędach gmin, które prowadzić będą debatę w przypadku lokalnych konfliktów społecznych.

Juliusz Jerzy 2014-02-23 18:47:46
Powtórzę "...obowiązek udziału w referendum gwarancją obywatelskich decyzji..."
Stanczyk Karlinski 2013-07-18 22:13:48
Tylko 2 kadencje pod rząd na stanowisku burmistrza, wójta prezydenta miasta, premiera, prezydenta, również dwie kadencje pod rząd jako radny na tym samym szczeblu, poseł, senator, jak jesteś dobry i masz poparcie to awansuj na szczebel wyższy np, z gminy do powiatu, z sejmu do senatu. Ktoś kto nie robi kroku do przodu, tylko stoi w miejscu to się cofa.
Waldemar Jakowlew 2012-10-28 14:32:41
To czysto akademickie chciejstwo ;( Problem w tym, że 70% ludzi na to w D. Oni chcą pieniędzy, nie koniecznie pracy ! 70% społeczeństwa jest leniwa i nie będzie nic robić. Wg mnie jedyny argument, który ich uaktywni to realna poprawa warunków bytowania.
Ciężko zmienić świadomość ludzi, kiedy każdy władze samorządową kojarzy z uciskiem. Na to trzeba lat i odpowiednich warunków. Nie do zrealizowania w kryzysie gospodarczym.
Grazyna Jestem 2014-06-15 07:45:47
Likwidacja lichwy , likwidacja podatków dochodowych, by wyjść z kryzysu .Dalej BDP kredyt odnawialny dla każdego .
Mniejsza większość 2012-09-23 19:57:48
Pełna zgoda na zmianę koncepcji funkcjonowania Senatu RP. Model włoski oparty o reprezentację Regionów w Senacie w tym przypadku się sprawdza. Polskim regionom potrzebna jest silna reprezentacja społeczności lokalnej
Paweł Tanajno 2012-09-12 04:06:17
Edmund Konieczny - żeby ludziom się chciało to muszą najpierw zobaczyć cel. Zmiany kryteriów wyborów, oddanie im władzy rozpocznie pierwszy etap - POWSTANIE CHĘCI. Potem upłynie pewno dekada na nauce że głos jest juz więcej wart niż kiedyś i w tym ogniu nauki ukuje sie społeczeństwo obywatelskie.