Roadmap

Roadmap to anglojęzyczne określenie na plan, który przedstawia długo i krótkoterminowe cele projektu, a także określa jak je osiągnąć. Własne roadmapy posiada większość projektów inżynierskich i informatycznych. Demokracja Bezpośrednia, jako profesjonalny projekt polityczny, również posiada swój roadmap w formie graficznej oraz tekstowej. Jest to nowość na tle innych partii politycznych w Polsce. Zadaniem partii Demokracja Bezpośrednia jest wprowadzenie do świata polskiej polityki zupełnie nowej jakości. Partia jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz idei demokracji bezpośredniej. Dlatego musi znaleźć dla siebie miejsce jako polityczne, "zbrojne" ramię tego ruchu. Poniższy roadmap Turkusowej Rewolucji jest ogólnym, lecz elastycznym planem działań partii na lata 2012-2015. Plan ulec może zmianie w wypadku nieoczekiwanego rozwoju wypadków na polskiej scenie politycznej. Przedstawiamy dziesięć kroków do demokracji bezpośredniej w Polsce:

  1. Przygotowanie prawne By skutecznie działać na scenie politycznej, należy posiadać odpowiednie fundamenty organizacyjne. Krok pierwszy obejmuje opracowanie prawnych podstaw funkcjonowania organizacji - czyli statutu - a także rejestrację partii Demokracja Bezpośrednia w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w wyniku czego partia nabędzie osobowość prawną. Założenie kont bankowych, księgowości oraz konsultacje z ekspertami

  2. Prace programowe Polska scena polityczna cierpi na bezideowość partii rządzącej. Także ugrupowania opozycyjne nie mają pomysłu, ani woli na poprawę sytuacji w naszym kraju. Krok drugi obejmuje wypracowanie przez grupę programową partii, pakietu konkretnych rozwiązań ustrojowych dla Polski. Efektem pierwszych działań grupy, jest dokument programowy, który czytasz. Należy dodać jednak, że krok drugi dotyczy również późniejszych etapów Turkusowej Rewolucji. Każde wybory wymagają własnego, indywidualnego pakietu rozwiązań.

  3. Zasoby ludzkie Siła Turkusowej Rewolucji drzemie w jej masowości. By przebudzić obywateli i poruszyć oddolny ruch społeczny niezbędne jest dokonanie wielu czynności. Krok trzeci obejmuje zjednoczenie środowisk popierających demokrację bezpośrednią, a zatem nawiązanie współpracy z ruchami typu anty-ACTA, obywatelskimi komitetami, stowarzyszeniami, organizacjami pirackimi walczącymi o wolność informacji, niezależnymi, lokalnymi mediami a także mniejszymi grupami politycznymi. Także udzielenie wsparcia dla idei realizowanej przez ruch Anonymous. Struktury partii tworzone będą w oparciu o działaczy społecznych, którzy posiadają szeroki autorytet wśród lokalnych społeczności. Krok trzeci obejmuje także założenie partyjnej młodzieżówki i utworzenie biur partii w formie politycznych kawiarni – lokalnych centrów dialogu. Nie tylko w największych miastach, ale także mniejszych miejscowościach - demokracja bezpośrednia jest dla wszystkich obywateli.

  4. Rewolucja społeczna By osiągnąć ustrojową rewolucję, konieczna jest uprzednia rewolucja mentalnościowa. Niezbędne jest zrozumienie przez szerokie rzesze obywateli jak wspaniałym systemem jest demokracja bezpośrednia. Krok czwarty polega na pozyskiwaniu wyborców oraz sympatyków dla ruchu demokracji bezpośredniej w Polsce. Z silną strukturą i spójnym programem, konieczna będzie promocja medialna przedsięwzięcia, za którą pójdzie edukacja społeczeństwa. Demokracja Bezpośrednia wniesie w tym celu własne projekty ustaw drogą obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Partia będzie prowadziła ponadto debaty publiczne z użyciem nowoczesnych technologii, a także przyciągnie uwagę opinii publicznej zupełnie nowymi, nieznanymi dotąd w Polsce formami protestu. Głównym polem działania pozostanie Internet. Reagowanie na bieżące wydarzenia w kraju obudzi w społeczeństwie wielką energię, która zmieni oblicze historii Polski.

  5. Wybory do Parlamentu Europejskiego - "Europa Europejczyków" Wybory do Parlamentu Europejskiego będą pierwszym poważnym testem dla ruchu demokracji bezpośredniej. Europa cierpi na deficyt demokracji. Kto dziś wie jak na imię ma Prezydent Unii Europejskiej? Unia to interesujący projekt polityczny, lecz niestety zdominowany przez żądnych władzy eurokratów oraz oddaloną od obywateli Komisję Europejską. Krok piąty obejmuje aktywne uczestnictwo partii w wyborach. Partia pójdzie do wyborów europarlamentarnych z postulatem przywrócenia demokracji w Europie. Unia Europejska służyć ma wszystkim Europejczykom, a nie tylko elitom władzy.

  6. Wybory samorządowe - "Samorząd, czyli my tu decydujemy" Niedługo po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpocznie się kampania samorządowa. To wielka okazja na przybliżenie Polakom mechanizmów demokracji bezpośredniej. Krok szósty obejmuje wystawienie własnych kandydatów do rad samorządowych oraz na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Celem radnych z ramienia Demokracji Bezpośredniej będzie wprowadzenie do samorządów możliwie szerokich uprawnień decyzyjnych dla mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo decydować o lokalnych podatkach, części samorządowych budżetów, kierunkach rozwoju gmin, a także o wielu innych istotnych kwestiach. Partia Demokracja Bezpośrednia, zbudowana z lokalnych działaczy jest wspaniałą kadrą dla samorządów każdego szczebla.

  7. Wybory prezydenckie - "Bezpośredni Prezydent" Partia Demokracja Bezpośrednia zdaje sobie sprawę z doniosłej roli Prezydenta w Polsce, jako Strażnika Konstytucji. Niestety pałac prezydencki to obecnie dwór pełen intryg prowadzonych przez ministrów, z Prezydentem w centrum, bardziej jako królem niż demokratycznym reprezentantem Narodu - "pierwszym wśród równych". Szokują wygórowane wydatki Kancelarii Prezydenta na wystawne uczty i przestarzały, często zbędny ceremoniał. Marzeniem Bezpośrednich Demokratów jest Prezydent przemieszczający się na rowerze, a nie w opancerzonej limuzynie. Prezydent bliski obywatelom, zdolny do poszukiwania kompromisów, ale jednocześnie charyzmatyczny i niezależny w swoim działaniu. Prezydent znający języki, godnie reprezentujący Polskę na arenie międzynarodowej. Krok siódmy obejmuje przeprowadzenie kampanii prezydenckiej i wprowadzenie na urząd prezydencki własnego kandydata.

  8. Wybory parlamentarne - "Zwróćmy władzę jej prawowitym właścicielom" Wybory parlamentarne są najbardziej kluczowymi wyborami dla wprowadzenia ustroju demokracji bezpośredniej w Polsce. Krok ósmy obejmuje przeprowadzenie skutecznej kampanii wyborczej, przygotowanie oraz wystawienie własnych kandydatów do Sejmu oraz do Senatu i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Będzie to wstęp do pozytywnych przemian ustrojowych - wprowadzenia w Polsce prawdziwej demokracji.

  9. Wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce Wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce będzie etapem stopniowym i rozłożonym w czasie. Pierwszą zmianą będzie modyfikacja instytucji referendum oraz wprowadzenie możliwości odwołania polityka, a następnie wszystkich pozostałych narzędzi demokracji bezpośredniej. Krok dziewiąty obejmuje organizację społecznej debaty, poszukiwanie kompromisów oraz sejmowej większości celem spełnienia zawartych w niniejszym programie celów. Właściwa misja partii zostanie wypełniona, gdy wszystkie 25 punktów programowych zostanie wypełnionych w sferze polskiego prawa. Ponadto partia powoła specjalny fundusz, który zasilać będzie grono ekspertów skupionych wokół pierwszego w Polsce, Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

  10. Turkusowa Rewolucja bez granic Problem opresji władzy i tendencji autorytarnych nie dotyczy jedynie Polski. Jest to problem całego, współczesnego świata. Po sukcesie Demokracji Bezpośredniej w Polsce nadejdzie czas by ten projekt polityczny wdrożyć także w innych krajach Europy, a być może na świecie. Po wdrożeniu demokracji bezpośredniej partia rozwiąże się w Polsce, jej posłowie zasilą inne ugrupowania lub założą własne, zaś pozostali działacze skoncentrują się na akcjach ponad granicami. Krok dziesiąty obejmuje działania w sferze globalnej. Partia rozpocznie ścisłą współpracę z ruchami demokratycznymi w innych państwach, założy zagraniczne filie, a także międzynarodowe stowarzyszenie skupiające partie działające na rzecz demokracji bezpośredniej z całego globu.

Mirosław Piątkowski 2014-05-11 11:52:23
A ja bym zaczął od edukacji finansowej społeczeństwa i podniesienia dobrobytu ludzi
Patryk Kifrynski 2014-03-18 13:20:54
Najważniejsza rzecz jako powinna być rdzeniem edukacji to myślenie, co to jest, jak działa, jak się można pozbyć tej funkcji umysłu.
Przy okazji podaje namiary na materiały, wyjaśniające różnice w myśleniu pojęciowym i stereotypowym.
"Myślenie pojęciowe a myślenie stereotypowe"
http://www.youtube.com/watch?v=dP-rwndgJKk
Stereotypy i ich rola w procesach manipulacji społeczeństwem.
http://www.youtube.com/watch?v=Gu-bGcR3ZeU
oraz
http://kotwicki.blogspot.co.uk/2012/03/myslenie-pojeciowe-myslenie.html
Patryk Kifrynski 2014-03-18 13:11:40
Witam. To ja mam propozycje materiału edukacyjnego. Tytuł na po polsku to "Twoje prawa, powiernictwa oraz jak je egzekwować"
Jest to jeden z wykładów Deana Clifforda na temat prawa i powiernictw, pomimo, że materiał odnosi się głównie do Kanadyjskiego podwórka to można się z niego sporo dowiedzieć na temat prawa powierniczego, w jakiej roli można występować w relacji z rządem, jak te role są odwracane z powodu naszej niewiedzy, jak władza operuje na domniemaniu, o co chodzi z imieniem, jak zgadzamy się na wiele rzeczy poprzez domniemanie.
Nie wiem czy można tu wrzucać linki, w razie czego podaje tytuł po jakim można znaleźć tem wykład w sieci: "Dean Clifford - napisy PL - Your Rights, Trusts, and how to enforce them Series 1 "
https://www.youtube.com/watch?v=IzCF6dd9L7c