Likwidacja powiatów

Silny samorząd to samorząd dynamiczny, wydajny, faktycznie bliski obywatelowi a przede wszystkim o jasno określonych kompetencjach. Silny samorząd to także taki, który nie kreuje deficytu budżetowego lecz starannie gospodaruje środkami finansowymi. Zmiana ustrojowa polegająca na likwidacji powiatów z pewnością przyczyni się do osiągnięcia tego założenia. Powiatów od początku miało być mniej. Gdy przygotowywano reformy zakładano istnienie 188 powiatów, lecz ich liczba została rozbuchana ostatecznie do 314. Istnienie wielu powiatów opłaca się partiom władzy, które w politycznych radach, a także powiatowych placówkach i urzędach umieszczają członków swoich struktur. To skutkuje zabetonowaniem struktury powiatowej i jej obecną nietykalnością. Polaków kosztuje utrzymanie powiatów ok. 4,6 mld zł rocznie, tymczasem efekty ich istnienia są niedostrzegalne. Bliskimi problemami obywatela zajmuje się gmina, zaś większe, długofalowe inwestycje podejmuje województwo.

Również liczba radnych gmin oraz sejmików wojewódzkich pozostawia wiele do życzenia. Liczebność rad podyktowana jest interesem politycznym partii, które utrzymują w nich swoich członków. Liczba radnych z powodzeniem może zostać zmniejszona.

Partia Demokracja Bezpośrednia postuluje likwidację powiatów, a także ograniczenie ilości radnych gmin oraz sejmików wojewódzkich. Dotychczasowe jednostki administracyjne powiatów przekształcone zostaną w placówki podległe władzom województwa zaś zadania zlikwidowanych rad powiatowych przejmą wraz z wpływami budżetowymi gminy. O sprawach szerszych kompetencyjnie, gminy decydować będą w bezpośredniej współpracy pomiędzy sobą, a także na poziomie sejmików wojewódzkich, samodzielnie dostosowując wewnętrzny zakres i podział zadań.

Jest to skandynawski model funkcjonowania samorządu o bardzo jasno sprecyzowanych kompetencjach. Jeśli kompetencje poszczególnych szczebli nakładają się na siebie wymusza to dialog i wzajemne kompromisy. Jednostki samorządu mogą swobodnie interpretować zalecenia władz centralnych i wyznaczone cele osiągać różnymi sposobami - to czyni system samorządowy dynamicznym i rozwojowym. Finanse gmin i województw bazują zasadniczo na podatkach lokalnych, a dzięki temu gminom zależy na tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Stać nas na nowoczesny i wydajny samorząd, a nie rozbudowane, niejasne kompetencyjnie struktury wypełnione politycznymi zesłańcami.

Sebastian Piotrowski 2014-05-24 22:04:37
Państwo Federalne tak z wydzieloną Warszawą i Aglomeracją Śląską jako osobnymi Landami. Nie likwidowałbym powiatów tylko gminy właśnie. Jest ich za dużo i w większości są to gminy wiejskie, słabe finansowo, gdzie jest największe "kolesiostwo", a kilka rodzin obsadza wszystkie stołki. Likwidacja gmin da największą liczebnie redukcję radnych i tym samym największe oszczędności.
Juliusz Jerzy 2014-02-23 19:03:41
Albo całościowo oddana władza ludziom -tylko gminy a państwo musi sobie z tym poradzić - albo dalej zarządzanie przez wojewodów terenem- Co wybrać? Proponuję zmienić strukturę władzy - rząd,województwo (metropolia), gmina. Ale wojewodztwo na zasadzie regionu a więc -1Pomorze(dziś szczecińskie, gdańskie i część lubuskiego i kujawskiego)), 2Mazury(dziś Olsztyńskie i białostockie),3Mazowsze (dziś Warszawski, łódzkie i część bydgoskiego i lubelskie),4Świętokrzyskie z częścią łodzkiego , śląskiego i małopolskiego), 5galicyjskie od Przemyśla po Bielsko-białą ,i 6śląskie(katowickie, Opolski i dolnośląskie. oraz 7trójmiasto, 8stolica i 9metropolia Górnośląska .Każdy wojewoda to premier dla województwa . Konstytucja określi sprawy które są w gestii rządu centralnego-paszporty,policja i prawo budowlane(całościowo od domu do fabryki).
Albert Juszczyk 2012-12-01 07:33:17
powiat to przechowalnia watahy.......zdolnych inaczej
Waldemar Jakowlew 2012-10-28 14:14:59
Rekonstrukcja samorządów na pewno jest konieczna, chociażby z faktu na elektronizację systemów zarządzania. To wprowadzenie dużych oszczędności, ograniczenie samowoli urzędniczej, ograniczenie korupcji, usprawnienie zarządzania, itp.Czy likwidować powiaty? Nie wiem, czy to się uda? Poszczególne samorządy pełnią różne role i maja różne zadania. Na pewno wiele zadań z powiatów można przesunąć do MM czy UG, ale czy wszystkie?
Piotr Śmielak 2012-09-30 08:22:52
To już było przerabiane zarówno w PL jak i we Francji. Wyszła masakra i wrócili grzecznie do powiatów. Nie będę tego uzasadniał bo zajęłoby to wiele stron. Zalecam wglębienie się w temat, bo proponujecie masakrę rozwojową i samorządową, chcecie powrotu do struktury adm. za Gierka.