Centrum Dialogu Społecznego

Polskie społeczeństwo jest niestety społeczeństwem zatomizowanym i często niezdolnym do zgodnej współpracy. Dzielenie społeczeństwa leży w interesie elit politycznych w myśl zasady divide et impera. Wielu Polaków nie potrafi prowadzić debat czy negocjacji, poszukiwać kompromisów. Należy jednak dążyć do edukacji w tym zakresie, a by to osiągnąć trzeba wyposażyć lokalne społeczności w narzędzia dialogu. Nie da się nauczyć człowieka pisać, nie dając mu długopisu.

Dlatego partia Demokracja Bezpośrednia wprowadzi Centra Dialogu Społecznego. Centrum Dialogu Społecznego będzie wyspecjalizowaną komórką działającą przy każdym urzędzie gminy lub radzie dzielnicy. Do kompetencji centrów należeć będzie przetwarzanie zewnętrznej informacji, a także organizacja debat, negocjacji, mediacji, koncyliacji lub arbitrażu pomiędzy stronami lokalnych konfliktów społecznych. Centra ułatwią wszystkim stronom prowadzenie argumentacji w sporze. Fiasko mediacji otwierać będzie drogę do pozwu zbiorowego. Centra Dialogu Społecznego staną się miejscami mediacji w lokalnych sporach, a zarazem świetnymi szkołami demokracji.

Na rzecz wspierania społeczności w konfliktach z inwestorami lub lokalnymi urzędnikami, partia Demokracja Bezpośrednia wprowadzi także wirtualne mapy lokalnych konfliktów. Mapy takie powstaną w Centrach Dialogu Społecznego. Celem map będzie ukazywanie lokalnych konfliktów, które jednocześnie mają miejsce w wielu częściach gminy czy województwa. Mieszkańcom, którzy toczą spór np. przeciwko nieuczciwemu inwestorowi znacząco ułatwi zadanie wiedza o podobnym konflikcie przeciwko temu samemu przedsiębiorstwu, gdzieś w innej części gminy Będą mogli zorganizować się w silniejszą, liczebniejszą grupę by wspólnie walczyć o swoje racje. Mapa konfliktów społecznych będzie dostępna dla wszystkich internautów i w pełni jawna. Każdy będzie też mógł zapisać konflikt, o którym właśnie się dowiedział, jednak po weryfikacji przeprowadzonej przez pracowników Centrum. W bazie mapy znajdować się będzie także streszczenie każdego konfliktu oraz specyfikacja charakteryzująca dany spór. Na przykład czy jest to konflikt gminy, czy ogólno wojewódzki, gospodarczy, komunikacyjny, przyrodniczy, własnościowy, inwestycyjno-budowlany czy też dotyczący zabytków historycznych.

Juliusz Jerzy 2014-02-23 18:50:58
Trochę taki misz masz - zadania programowe pomieszane ze szczególowymi, technicznymi rozwiązaniami.